This year, Father's Day is on Sunday the 16th of June and below you will find some ideas for cards and gifts for this special occasion.

 

CARDS

Whether you're looking for a card for Dad, Taid or Tad-cu, there's something here for all three at Na-nôg.  

CDs

We have nearly 600 CDs available - so if your Dad or Grandad loves listening to CDs, sure there's something in our collection for him!

BOOKS

Is your Dad or Grandad a keen reader?  Maybe a fan of a specific series or author?  Or maybe just wants the latest releases!  Sure we have something for him to help him enjoy a relaxing Father's Day!

ACCESSORIES AND CLOTHING

Maybe your Dad or Grandad would like a warm hat, bucket hat, baseball hat, a pair of socks or maybe something to wear?

DOES HE LIKE A DRINK?

Does Grandad love a cuppa and Dad love his pint?!  We have something for both situations!

GIFTS

Hopefully you have had some inspiration for Father's Day here, if not, please visit our website www.na-nog.com or visit the shop Monday - Saturday 9.30-5.00.

Thank you for your support.

 

 

 

 

 

 

Mae Sul y Tadau eleni ar Mehefin 16 ac isod fe welwch 'chydig o syniadau am gardiau ac anrhegion ar gyfer y diwrnod arbennig yma.

CARDIAU

Mae yna ddigon o ddewis yma yn Na-nôg am gardiau ar gyfer Dad, Taid a Tad-cu.  Dyma ddewis bychan o beth sydd ar gael.  Galwch i mewn i'r siop neu gallwch weld y dewis llawn o gardiau Sul y Tadau YMA ar ein gwefan.

CDs

Ydy Dad neu Taid yn hoff o wrando ar CDs?  Os ydy, mae gyda ni bron i 600 o gryno ddisgiau yn ein catalog - i weld y dewis llawn, cliciwch YMA.

LLYFRAU

Ydy Dad neu Taid yn hoffi darllen llyfrau gan awdur penodol?  Cyfres arbennig?  Neu'r teitlau diweddaraf?  Siwr fod rhywbeth yma iddo.

ATODION a RHYWBETH I WISGO

Tybed fyddai un o'r atodion yma yn addas ar gyfer eich Tad neu Taid?  Cap cynnes, cap bwced, cap pig, pâr o sanau neu rhywbeth i wisgo?

DIOD BACH?

Falle bo Taid yn hoff o baned a Dad yn hoffi peint?!  Siwr bo gyda ni rhywbeth ar gyfer y ddau.

ANRHEGION

Gobeithio bo chi wedi cael ysbrydoliaeth yma ar gyfer cael cerdyn ac anrheg ar gyfer Sul y Tadau.  Ewch i weld rhagor ar ein gwefan nawr www.na-nog.com neu galwch draw i'r siop Llun i Sadwrn 9.30-5.00.

Diolch am eich cefnogaeth.