Na-Nog is a retail shop and is located in a prime location on the Maes in Caernarfon, North Wales and is a subsidiary of SAIN Recordiau Cyf, Wales’ leading recording Company selling a range of Welsh and Welsh related products. Sain was founded in Cardiff by Huw Jones, Dafydd Iwan and Brian Morgan Edwards, and the first record was released on October 9th 1969. Sain’s best selling artists include Bryn Terfel, Dafydd Iwan, Georgia Ruth, Hogia’r Wyddfa, Hogia Llandegai, Ar Lôg, Plethyn, Bryn Fôn, Yr Ods to name but a few.

Na-Nog opened its doors in Caernarfon on the 1st April 2002 and naturally gives prominence to Sain CDs and DVDs and whatever your taste in music Sain CDs strives to bring the best musical talents that Wales has to offer to all the people of Wales and to the rest of the world.

But Na-Nog is more than a shop front for Sain’s products as it sells music from other Welsh labels; has an extensive selection of Welsh greeting cards for all occasions; Welsh books for children and adults alike and some English books which are relevant to Wales as well as gifts and clothes some of which feature words or slogans in Welsh on them, or we can even personalise clothes and gift with any name or message as we have our own printing facility on site.

Although we are based in Caernarfon you might have seen us at various shows and events, as we do and have supported the Urdd and National Eisteddfod, The Royal Welsh Show and the Anglesey show, and more recently the Food and Craft Fair at Portmeirion.

We hope you enjoy shopping and find everything you want on this our new, updated website, and if you have an questions or queries please feel free to contact us.

 

This is the Anglesey Show, 2014 ...

 

 

Agorodd drysau Siop Na-Nog, sydd wedi ei leoli mewn lle canolog ar y Maes yng Nghaernarfon, ar Ebrill 1af 2002, a Chwmni Recordiau Sain, sydd a’i bencadlys yn Llandwrog, nepell o Gaernarfon sy’n berchen ar y siop. Yn naturiol felly mae Na-Nog yn rhoi blaenoriaeth i werthu cynnyrch Sain a beth bynnag yw eich chwaeth mewn cerddoriaeth mae Sain yn cyflwyno’r gorau o dalentau Cymru i’w phobl ac i’r byd yn gyfan nid yn unig ar CD ond yn cynnig amrywiaeth eang o DVDs - o gyngherddau’r Corau Unedig o’r Albert Hall i DVDs poblogaidd i blant megis Sam Tan, Sali Mali a Dona Direidi!

Ond mae mwy i Na-Nog na hyn gan ein bod yn gwerthu cerddoriaeth labeli eraill; dewis o lyfrau Cymraeg i blant ac oedolion a llyfrau Saesneg o ddiddordeb i Gymru yn ogystal ac ystod cynhwysafwr iawn o gardiau cyfarch ar gyfer pob achlysur.

Ar ail lawr y siop gellir gweld yr holl ddillad sydd ar gael , yn grysau T, hwdis, crysau rygbi, i blant ac oedolion ac mae gwisg ysgol yr ysgolion hynny sydd yn dalgylch Caernarfon ar gael i’w prynu hefyd.

Un gwasanaeth poblogaidd mae Na-Nog yn ei gynnig i’r cwsmer yw personoli anrhegion o bob math gyda neges neu enw gan fod peiriant argraffu pwrpasol ar gael yn y siop ar gyfer argraffu ar bob math o nwyddau, dim ots faint yw’r niferoedd. Yn y gorffennol rydym wedi cynhyrchu nwyddau i gwmniau fel S4C a Na-Nog fu’n gyfrifol am argraffu nifer o nwyddau swyddogol Cyw.

Er mai yng Nghaernarfon y mae siop Na-Nog wedi ei lleoli, efallai i chi ein gweld mewn sioeau a ffeiriau gan ein bod yn amal yn cefnogi ac yn mynychu Eisteddfodau’r Urdd, y Genedlaethol, y Sioe Amaethyddol a Sioe Môn ac yn fwy diweddar Gŵyl Fwyd a Chrefftau Portmeirion.

Os nad ydych yn gallu ymweld â ni yng Nghaernarfon yna gobeithio y byddwch yn mwynhau ein gwefan newydd a chysylltwch os bydd ymholiad gennych. Diolch am siopau efo ni.

 

Dyma Sioe Môn 2014 ....