When you next come to Caernarfon, please call into the shop so you can see our full selection of Welsh goods. 

On the ground floor you’ll find our whole selection of music, DVDs, books, greeting cards, children’s toys and gifts. On the first floor you’ll find our selection of clothing and accessories. The office, stores and printing machines are on the second floor.

Pan yn dod i Gaernarfon, cofiwch alw i’r Siop i weld y dewis llawn o bopeth sydd ar gael ganddom.

Ar y llawr gwaelod mae’r dewis cyflawn o gerddoriaeth, DVDs, llyfrau, cardiau cyfarch, teganau i blant ac anrhegion. Ar y llawr cyntaf mae’r dillad a’r manion. Defnyddir yr ail lawr ar gyfer y staff yn unig – yno mae’r swyddfa, storfa a’r peiriannau argraffu.

Opening Times

Monday: 9am - 5pm
Tuesday: 9am - 5pm
Wednesday: 9am - 5pm
Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 5pm
Saturday: 9am - 5pm
Sunday: Closed

Oriau Agor

Dydd Llun: 9yb - 5yh
Dydd Mawrth: 9yb - 5yh
Dydd Mercher: 9yb - 5yh
Dydd Iau: 9yb - 5yh
Dydd Gwener: 9yb - 5yh
Dydd Sadwrn: 9yb - 5yh
Dydd Sul: Ar gau