We are committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect about you lawfully (keeping to the Data Protection Act 1998).  We collect information about you for two reasons: firstly, to process your order and second, to provide you with the best possible service.  We will not e-mail you in the future unless you have given us your consent.  We will give you the chance to refuse any marketing email from us in the future.

 

The type of information we will collect about you includes:

• Your name

• Your address

• Your phone number

• Your email address

• Credit/Debit card details.

 

We will never collect sensitive information about you without your explicit consent. We hold information about customers to help speed up the order process. The information we hold will be accurate and up to date. You can check the information that we hold about you by emailing us. If you find any inaccuracies we will delete or correct it promptly.

 

The personal information which we hold will be held securely keeping to our internal security policy and the law. If you have any questions/comments about privacy, you should email us.

Rydym yn ymrwymo i amddiffyn eich manylion personol. Byddem yn defnyddio y wybodaeth rydym yn ei dderbyn ganddoch yn gyfreithiol (gan gadw i’r Ddeddf Amddiffyn 1998).  Byddem yn casglu gwybodaeth amdanoch am 2 reswm: yn cyntaf, ar gyfer prosesu eich archeb, ac yn ail ar gyfer cynnig y gwasanaeth gorau posib I chi.  Ni fyddem yn eich e-bostio yn y dyfodol heb eich ganiatád.  Byddem yn rhoi’r cyfle I chi wrthod unrhyw e-bost marchnata ganddom yn y dyfodol.

 

Bydd y manlyion byddem yn ei gasglu ganddoch yn cynnwys:

• Eich enw

• Eich cyfeiriad

• Eich rhif ffôn

• Eich cyfeiriad e-bost

• Manylion cerdyn credyd/debyd.

 

Ni fyddem yn casglu unrhyw wybodaeth sensetif amdanoch heb ganiatád. Byddem yn cadw gwybodaeth am gwsmeriaid ar gyfer cyflymu’r broses archebu.

 

Bydd y wybodaeth fydd gyda ni yn gywir a chyfredol. Gallwch wneud yn siwr fod eich manylion yn gywir ganddom trwy ein e-bostio. Os fyddwch yn darganfod manylion anghywir, gallem eu dileu a’u cywiro yn brydlon.

 

Bydd y wybodaeth bersonol fydd ganddom yn cael ei gadw’n saff gan gadw at ein rheolau diogelwch mewnol a’r gyfraith. Os oes cwestiynau/sylwadau ganddoch ynglyn â polisi dioglwch Na-nôg, gallwch ein e-bostio.