Personalisation

Unless otherwise stated on the specific item, lead times in general for personalised items will be between 7 and 15 work days.

Although we endeavour to despatch all orders as soon as possible, these may be affected due to circumstances beyond our reasonable control.

Other items

All in-stock items should be despatched within 3-15 working days of clearing payment.  As you can imagine, not every item is in stock, and therefore we might have to order an item into stock especially to fulfill your order.  We will do our best to accomplish this in as little time as possible, but please be aware of the delay  – we will e-mail you to let you know what’s happening with your order if there are any problems.

Although we endeavour to despatch all orders by the above lead times, these may be affected due to circumstances beyond our reasonable control.

Postage

An order containing greeting cards only will be charged £2.50 postage per transaction; all other orders will be charged at £3.50 per transaction.  Heavy items are charged £5.00 per transaction.  Orders worth £50 or more will receive free postage.

International orders will be charged £15.00 per transaction.

Please allow time for despatch.  At peak times the Post advises us to let customers know to wait up to 14 days for delivery.

Downloads

If you wish to purchase downloadable albums or e-books, it is possible if a link is available with the details for the individual product – but please be aware that you’ll be referred to another website.

Nwyddau wedi eu personoleiddio

Oni noder yn wahanol ar yr eitem, yn gyffredinol, gall eitem sydd angen ei bersonoleiddio gymryd oddeutu 7 i 15 diwrnod gwaith i gyrraedd.

Er y byddwn yn ymdrechu i anfon pob archeb mor fuan a phosib, gall y cynnyrch o bryd i'w gilydd gael eu heffeithio gan amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth rhesymol.

Nwyddau Eraill

Bydd nwyddau sydd mewn stoc ganddom yn cael eu dosbarthu o fewn 3-15 diwrnod gwaith ar ôl i’r taliad glirio.  Fel y gallwch ddychmygu, tydy pob eitem ddim mewn stoc ganddom; ac felly bydd rhaid i ni archebu nwyddau i stoc yn arbennig ar gyfer eich archeb chi.  Byddwn yn gwneud ein gorau i ddosbarthu eich archeb môr sydyn â phosib, ond byddwch yn ymwybodol y gall oedi ddigwydd gyda rhai eitmau – byddwn yn anfon e-bost atoch i adael chi wybod beth yw’r sefyllfa gyda’r archeb os oes problem.

Er y byddwn yn ymdrechu i anfon pob archeb i'r amserlen a nodir yma, o bryd i'w gilydd gall y rhain gael eu heffeithio gan amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth rhesymol.

Cludiant

£2.50 fydd cost postio archebion sydd yn cynnwys cardiau yn unig; £3.50 fydd yn cael ei godi am pob archeb arall.  Ond bydd eitemau trwm yn costio £5.00 i'w postio.  Bydd archebion gwerth mwy na £50 yn cael eu cludo am ddim.

Rhygwladol - Bydd archebion tu allan i'r Deyrnas Unedig yn costio £15.00 i'w postio.

Ar amseroedd prysur, dylid caniatau hyd at 14 diwrnod am y dosbarthiad.

Lawrlwytho

Os yn dymuno lawrlwytho cerddoriaeth neu lyfrau ar eich gwefan, gallwch wneud hynny os oes linc wrth manylion y cynnyrch – ond dylech fod yn ymwybodol y byddwch yn cael eich cyfeirio i wefan arall.