Personalisation

For product specific lead times please refer to the individual product page for details.

Although we endeavour to despatch all orders by the above lead times, these may be affected due to circumstances beyond our reasonable control.

Other items

All in-stock items should be despatched within 3-15 working days of clearing payment.  As you can imagine, not every item is in stock, and therefore we might have to order an item into stock especially to fulfill your order.  We will do our best to accomplish this in as little time as possible, but please be aware of the delay  – we will e-mail you to let you know what’s happening with your order.

Although we endeavour to despatch all orders by the above lead times, these may be affected due to circumstances beyond our reasonable control.

Postage

Orders are charged at £2.50 per transaction.  Heavy items are charged £4.00 per transaction.  Orders worth £50 or more will received free postage.

International orders will be charged £6.00 per transaction.

Downloads

If you wish to purchase downloadable albums or e-books, it is possible if a link is available with the details for the individual product – but please be aware that you’ll be referred to another website.

Nwyddau wedi eu personoleiddio

I gael syniad faint o amser y bydd y nwyddau personol yn ei gymryd i’w cynhyrchu a’u dosbarthu, dylech gyfeirio at y dudalen gynnyrch unigol am fanylion os gwelwch yn dda.

Er y byddwn yn ymdrechu i anfon pob archeb i'r amserlen a nodir gyda manylion y cynnych, gall y rhain gael eu heffeithio gan amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth rhesymol.

Nwyddau Eraill

Bydd nwyddau sydd mewn stoc ganddom yn cael eu dosbarthu o fewn 3-15 diwrnod gwaith ar ôl i’r taliad glirio.  Fel y gallwch ddychmygu, tydy pob eitem ddim mewn stoc ganddom; ac felly bydd rhaid i ni archebu nwyddau i stoc yn arbennig ar gyfer eich archeb chi.  Byddwn yn gwneud ein gorau i ddosbarthu eich archeb môr sydyn â phosib, ond byddwch yn ymwybodol y gall oedi ddigwydd gyda rhai eitmau – byddwn yn anfon e-bost atoch i adael chi wybod beth yw’r sefyllfa gyda’r archeb.

Er y byddwn yn ymdrechu i anfon pob archeb i'r amserlen a nodir yma, gall y rhain gael eu heffeithio gan amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth rhesymol.

Cludiant

£2.50 fydd yn cael ei godi arnoch am bostio archebion.  Ond bydd eitemau trwm yn costio £4.00 i'w postio.  Bydd archebion gwerth mwy na £50 yn cael eu cludo am ddim.

Rhygwladol - Bydd archebion tu allan i'r Deyrnas Unedig yn costio £6.00 i'w postio.

Lawrlwytho

Os yn dymuno lawrlwytho cerddoriaeth neu lyfrau ar eich gwefan, gallwch wneud hynny os oes linc wrth manylion y cynnyrch – ond dylech fod yn ymwybodol y byddwch yn cael eich cyfeirio i wefan arall.