Tablau Lluosi

Author: Jeannette O'Toole; Welsh Adaptation: Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis.

Series: Help Gyda'r Gwaith Cartref.

A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular the Times Table for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

 

Awdur: Jeannette O'Toole; Addasiad Cymraeg: Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis.

Cyfres: Help Gyda'r Gwaith Cartref.

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Tablau Lluosi ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

£2.99 - £3.99Code(s)Rhifnod: 9781908574527
9781908574527

You may also like .....Falle hoffech chi .....