Datrys Problemau... Dechrau Da! Pecyn 2

Author: Helen Jones, Eleri Haf Rees.

Series: Datrys Problemau.

The aim of Datrys Problemau... dechrau da! is to support Foundation Stage pupils to develop their mathematical skills. This is the second of two packs that places the child at the centre of of the learning and emphasises the importance of presenting purposeful frameworks to the teaching and learning.

 

Awdur: Helen Jones, Eleri Haf Rees.

Series: Datrys Problemau.

Nod Datrys Problemau... dechrau da! ydy cefnogi plant y Cyfnod Sylfaen i ddatblygu a meithrin eu sgiliau mathemategol. Dyma'r ail becyn o ddau sy'n gosod y plentyn yn y canol gan osod pwyslais ar gynnig fframweithiau pwrpasol i'r addysgu ac i'r dysgu.

£34.99 -Code(s)Rhifnod: 9781912261260
9781912261260

You may also like .....Falle hoffech chi .....