Datrys Problemau... Dechrau Da! Pecyn 1

Author: Eleri Haf Rees, Anwen Owen.

Series: Datrys Problemau.

The aim of Datrys Problemau... dechrau da! is to support Foundation Stage pupils to develop their mathematical skills. This is the first of two packs that places the child at the centre of the learning and emphasises the importance of presenting purposeful frameworks to the teaching and learning.

 

Awdur: Eleri Haf Rees, Anwen Owen.

Series: Datrys Problemau.

Nod Datrys Problemau... dechrau da! ydy cefnogi plant y Cyfnod Sylfaen i ddatblygu a meithrin eu sgiliau mathemategol. Dyma'r pecyn cyntaf o ddau sy'n gosod y plentyn yn y canol gan osod pwyslais ar gynnig fframweithiau pwrpasol i'r addysgu ac i'r dysgu.

£34.99 -Code(s)Rhifnod: 9781912261253
9781912261253

You may also like .....Falle hoffech chi .....