Yr Un Hen Alys

Awdur: Lisa Genova; Welsh Adaptation: Mari Lisa.

A Welsh adaptation of Still Alice by Lisa Genova.  Alys is only 50 years old when she is diagnosed with Alzheimer’s disease.  She is a university professor, a wife, mother of three, with books to write, places to see and grandchildren yet to meet.

 

Awdur: Lisa Genova; Addasiad Cymraeg: Mari Lisa.

Addasiad Cymraeg o Still Alice gan Lisa Genova.  Pum deg mlwydd oed yw Alys pan mae’n cael ei thynnu I bwll diwaelod clefyd Alzheimer.  Mae’n athro prifysgol, gwraig, mam i dri o blant, gyda llyfrau I’w hysgrifennu, llefydd i’w gweld ac wyrion eto i’w cyfarfod.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781912261840
9781912261840

You may also like .....Falle hoffech chi .....