Yr Ods, Nid Teledu Oedd y Bai

After the success of their debut single, the lively band Yr Ods return bigger, better and ready to party with their new single Fel Hyn Am Byth (Like This Forever) for the Copa Label. Containing the two tracks Fel Hyn Am Byth and Ffordd Ti’n Troi Dy Lygaid (The way you turn your eyes), it is a new direction for the band who have added some synths and melodies to their usual guitar sound.

A spokesman for the band said;“The new tracks have a synth pop feel is richer compared with previous work, it’s an enormous development in terms of our sound. We haven’t ditched the old guitar vibe, we’ve just added synths and melodies. In addition Rhys Aneurin has joind the band to play the synths in gigs.”

Recorded at Aeriel Studios in Brechfa, and produced by Tim Lewis, this single showcases the group’s talent to compose catchy memorable songs which echo the style of Welsh bands of the early 80s mixed with modern psychedelic rock. The producer and musician Dyl Mei said; Yr Ods are masters of mixing elements of indie guitar with modern pop creating catchy and infectious songs. I’m looking forward to hearing more by this band that thrives and flurishes during their live performances. 

Tracks -

1: Nid Teledu Oedd y Bai

2: Cofio Chdi o'r Ysgol

3: Paid Anghofio Paris

4: Turn Around

5: Y Bêl yn Rowlio.

 

 

Wedi llwyddiant ei sengl ddiwethaf, mae’r band bywiog Yr Ods yn dychwelyd yn well, yn aeddfetach ac yn barod am barti wrth ryddhau ei hail sengl Fel Hyn am Byth ar label Copa. Mae’r sengl newydd, sy’n cynnwys y ddwy gân Fel Hyn am Byth a Ffordd Ti’n Troi Dy Lygaid yn ddatblygiad cerddorol i’r band sydd bellach wedi mabwysiadu dipyn o synths a melodïau i’w sain gitâr arferol.

Dywedodd y band; Mae’r caneuon newydd yn synthi pop ac mae’r sŵn yn llawnach na chaneuon blaenorol, mae’n ddatblygiad enfawr o ran sain. Dim bo ni wedi gadael yr hen sŵn gitâr ar ôl, ond mae yna lot o synths a melodiau yn y sengl newydd. Hefyd mae Rhys Aneurin wedi ymuno ar y synths pan da ni’n chwarae’n fyw. Wedi’i recordio yn Stiwdio Aeriel ym Mrechfa dan gynhyrchiad Tim Lewis mae’r sengl hon yn dangos talent y grŵp i gyfansoddi caneuon gafaelgar cofiadwy sy’n adleisio elefennau o steil grwpiau Cymraeg yr 80au wedi’i phlethu gyda synnau arbrofol roc seicadelig modern. Dywedodd y cynhyrchydd a’r cerddor Dyl Mei; Mae Yr Ods yn feistri ar gymysgu gitar indie gyda phop modern gan greu caneuon bachog a chofiadwy. Dwi’n edrych ymlaen i glywed mwy gan Yr Ods sy’n ffynnu wrth berfformio’n fyw. Ers rhyddhau y sengl cyntaf mae’r band wedi bod yn gigio’n gyson” ychwanegodd y band.

Traciau -

1: Nid Teledu Oedd y Bai

2: Cofio Chdi o'r Ysgol

3: Paid Anghofio Paris

4: Turn Around

5: Y Bêl yn Rowlio.

£3.99 -Code(s)Rhifnod: 5055162140120
COPA CD012

You may also like .....Falle hoffech chi .....