Yr Enfys

Author: Non ap Emlyn.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce 3-5 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is the colours of the rainbow.

 

 

Awdur: Non ap Emlyn.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y thema yw lliwiau'r enfys.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901319
9781783901319

You may also like .....Falle hoffech chi .....