Yr Anymwybod Cymreig

 

Author: L. Wigley.

Freud, Dirfodaeth a'r Seice Cenedlaethol

A volume that discusses the history of ideas in Wales over 50 years between the end of the First World War and the death of the influential philospher J. R. Jones in 1970. It traces and analyses the reaction of Welsh authors and intellectuals to new ideas such as psychoanalysis and existensialism, in the fields of psychology and philosophy.

 

Awdur: L. Wigley.

Freud, Dirfodaeth a'r Seice Cenedlaethol

Mae'r llyfr hwn yn trafod hanes syniadau yng Nghymru dros hanner canrif rhwng diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a marwolaeth yr athronydd dylanwadol J. R. Jones ym 1970. Mae'n olrhain ac yn dadansoddi ymateb awduron a deallusion Cymraeg i syniadau newydd, megis seicdreiddiad a dirfodaeth, ym meysydd seicoleg ac athroniaeth.

£16.99 -Code(s)Rhifnod: 9781786834454
9781786834454

You may also like .....Falle hoffech chi .....