Yr Allwedd Aur

Author: Eurgain Haf.

The year is 2050. Wales is in trouble. The Bay is drowning; the Senedd is sinking and the quarries are being used to eradicate the memories of the people of Wales. Anglesey has long disappeared from the map. Wales's new name is South West Britain. Overground highways are being built everywhere so that Wales can be completely by-passed.

 

Awdur: Eurgain Haf.

Y flwyddyn yw 2050. Mae Cymru mewn trafferthion. Mae'r bae yn boddi; y Senedd yn suddo a'r chwareli'n cael eu defnyddio fel ffatrïoedd i chwalu cof y Cymry. Mae Ynys Môn wedi hen ddiflannu oddi ar y map. De Orllewin Prydain yw'r enw ar Gymru bellach. Mae ffyrdd uwchddaearol yn cael eu hadeiladu ym mhobman fel bod pobl yn gallu osgoi Cymru yn llwyr.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848512863
9781848512863

You may also like .....Falle hoffech chi .....