Yr Afon a'r Graig

Author: Dewi Roberts, Hywel Griffiths, Stephen Tooth.

Ceubyllau Afonydd Cymru

Where rivers flow over rock, the combined action of water and sediment can create intricate and beautiful natural sculptures. Some of the most striking forms are potholes: roughly circular depressions carved into the rocky beds of turbulent, upland rivers.

 

Awdur: Dewi Roberts, Hywel Griffiths, Stephen Tooth.

Ceubyllau Afonydd Cymru

Lle mae afonydd yn llifo dros y graig, gall dŵr a gwaddod gyda'i gilydd greu cerfluniau naturiol hardd a chywrain. Un o'r ffurfiau mwyaf trawiadol yw ceubyllau: pantiau lled-grwn wedi eu cerfio i welyau creigiog afonydd aflonydd yr ucheldir.

£14.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845278564

You may also like .....Falle hoffech chi .....