Yn y Jyngl

Author: Bethan Clement, Non ap Emlyn.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book that introduces 3-5 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is jungle creatures.

 

 

Awdur: Bethan Clement, Non ap Emlyn.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y pwnc yw creaduriaid y jyngl.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901302
9781783901302

You may also like .....Falle hoffech chi .....