Yn Gynnar yn y Bore

Author: Lawrence Schimel; Welsh Adaptation: Mari Siôn, Elin Haf.

A young boy is awake before his mums and sister. It's too early to make a sound... but what's that noise?! Two rumbling tummies need to be fed! Letting themselves into the kitchen, the boy and his cat finish their breakfast just in time to say 'Good morning' when the rest of the family wakes up.

 

 

Awdur: Lawrence Schimel; Addasiad Cymraeg: Mari Siôn, Elin Haf.

Mae bachgen ifanc yn deffro cyn ei famau a'i chwaer. Mae'n rhy gynnar i wneud sŵn...ond beth ydy'r sŵn yna?! Dau fola llwglyd yn grymial. I mewn i'r gegin â nhw, ac mae'r bachgen a'i gath yn gorffen eu brecwast jyst mewn pryd i ddweud 'Bore da' pan fydd gweddill y teulu yn deffro.

 

Llyfr bwrdd hwyliog yn cynnwys teulu â rhieni un rhyw, wedi'i gyhoeddi mewn dros 25 o ieithoedd, bellach ar gael yn Gymraeg a Saesneg.


Bydd odl a rhythm y llyfr hwn yn swyno darllenwyr hen ac ifanc.


Dyma lyfrau i blant bach sy'n portreadu bywyd a straeon hwyliog sy'n digwydd i deuluoedd o'r un rhyw, mewn ffordd sensitif. Mae'r llyfrau hyn eisoes wedi eu cyfieithu i 27 o ieithoedd (gan gynnwys y Gymraeg) ond cafwyd gwrthwynebiad iddynt yn Hwngari yn 2021 pan ddirwyodd llywodraeth Hwngari gadwyn siop lyfrau am werthu argraffiad Hwngareg heb 'rybuddio' cwsmeriaid eu bod yn cynnwys teuluoedd anhraddodiadol.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783903511
9781783903511

You may also like .....Falle hoffech chi .....