Yn Fyw yn y Cof

Author: John Roberts.

A novel about three generations of one family. We hear about Anti Glad who used to farm Tyddyn Bach, her nephew Iorwerth who changed direction following the death of his aunt, and Bethan his daughter. A story about rural and city life, about guardianship and love and about harbouring resentment and revenge.

 

Awdur: John Roberts.

Nofel am dair cenhedlaeth o un teulu. Ceir hanes Anti Glad oedd yn ffermio Tyddyn Bach, ei nai Iorwerth a newidiodd gyfeiriad ei fywyd ar ôl marwolaeth ei fodryb, ac am Bethan ei ferch. Stori am gefn gwlad a'r ddinas, am ofal a chariad ac am ddal dig a dial.

 

Magwyd John Roberts ar fferm Llawr-y-dref ger Llangïan ym Mhen Llŷn. Bu’n weinidog am ddeuddeg mlynedd yn Nyffryn Ceiriog, cyn mynd yn gynhyrchydd rhaglenni crefydd ac yna yn is-olygydd BBC Radio Cymru. Mae’n gyflwynydd y rhaglen Bwrw Golwg BBC Radio Cymru ers deg mlynedd ar hugain. Bellach mae wedi gadael y BBC ac yn gyfarwyddwr cwmni cynhyrchu annibynnol Tonnau Cyf. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, Gabriela, gan wasg y Lolfa yn 2013.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800991507
9781800991507

You may also like .....Falle hoffech chi .....