Ymlusgiaid

Welsh Adaptation: Elin Meek.

Series: Dechrau Da.

What are reptiles?  Where do they live and what do they eat?  You'll find the answers and much more in this brilliant book.  A Welsh adaptation of Reptiles (Usborne Beginners).

 

Addasiad Cymraeg: Elin Meek.

Cyfres: Dechrau Da.

Beth yw ymlusgiaid? Ble maen nhw'n byw a beth maen nhw'n ei fwyta? Yn y llyfr hwn mae'r atebion a llawer mwy am y creaduriaid rhyfeddol hyn. Mae Ymlusgiaid yn rhan o gyfres gyffrous o lyfrau i blant sy'n dechrau darllen yn annibynnol. Mae'r testun hawdd ei ddarllen wedi'i ysgrifennu'n arbennig gyda help arbenigwyr darllen. Mae dros 30 o deitlau yn y gyfres Dechrau Da.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848516892
9781848516892

You may also like .....Falle hoffech chi .....