Y Stryd

Author: Helen Naylor; Welsh Adaptation: Mered Lewis.

Series: Cyfres Amdani.

A book for Welsh learners, Foundation Level. One Night. One street. And everyone in every house has a problem. How will Nina tell Dafydd the news? Why does Magi have o rethink her relationship with Xavier? What will Sam do about his big problem? How will Huw's life change forever? One Friday night will change everything.

 

Awdur: Helen Naylor; Addasiad Cymraeg: Mared Lewis.

Cyfres: Cyfres Amdani.

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei newyddion wrth Dafydd? Pam mae Magi yn gorfod ail feddwl am Xavier? Beth mae Sam yn mynd i wneud am y broblem fawr? Sut mae bywyd Huw yn mynd i newid am byth? Bydd un nos Wener yn newid popeth.

  • Addasiad o gyfrol boblogaidd i ddysgwyr Saesneg.
    • Addaswyd gan awdur profiadol sydd hefyd yn diwtor Cymraeg.
    • Llyfr i ddysgwyr lefel Sylfaen.
    • Rhan o gyfres Amdani.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785622397
9781785622397

You may also like .....Falle hoffech chi .....