Y Sêr yn eu Tynerwch

Editor: Myrddin ap Dafydd.

An engaging anthology of poetry to accompany a collection of photographs of light at night: moon and stars, church lights, lighthouses and snow. The poems selected complement the images, giving voice to words of pilgrims seeking light amid darkness, comprising poems of sorrow and condolence, of joy at dawn after night's darkness and of Christmas festivities in harsh winter.

 

Golygwyd gan: Myrddin ap Dafydd.

Blodeugerdd swynol o farddoniaeth i gyd-fynd â ffotograffau lliw o oleuni'r nos: sêr a lleuad, golau eglwysi, goleudai, ac eira. Mae'r cerddi a ddetholwyd yn ategu'r lluniau, gan gynnig llais i eiriau pererinion sy'n ceisio goleuni mewn tywyllwch, yn cynnwys cerddi galar a chydymdeimlad; cerddi am lawenydd gwawr wedi duwch y nos a cherddi am ddathliadau'r Nadolig ynghanol llymder gaeaf.

£16.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845273439
9781845273439

You may also like .....Falle hoffech chi .....