Y Royal Charter

Awdur: Sian Vaughan.

Series: Cnoi Cil.

October 26th was a day that changed the small village of Moelfre forever.  I wonder if you know about the history of the steam ship that got into trouble in a big storm off the north coast of Anglesey?  What was the cargo?  How were local residents treated by London journalists?  How was Charles Dickens involved in the story?  You will find answers to these questions and more in this book.

 

Awdur: Sian Vaughan.

Cyfres: Cyfres Cnoi Cil.

Roedd Hydref 26ain yn ddiwrnod a newidiodd bentref bach Moelfre am byth.  Tybed a wyddoch chi am hanes y llong stem a aeth i drafferthion mewn storm fawr oddi ar arfordir gogledd Ynys Môn?  Beth oedd y cargo?  Sut gafodd y trifolion lleol eu trin gan newydddiadurwyr Llundain?  Beth oedd rhan Charles Dickens yn y stori?

Yn y pris yma, byddwch yn derbyn 5 copi o’r llyfr ac un set o gardiau chwarae rôl.

 

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783902125
9781783902125

You may also like .....Falle hoffech chi .....