Y Pussaka Hud

Author: Menna Elfyn.

An adventurous story for children aged 9-10 which is unique as it has been co-written by five children's authors from five countries - Wales, Finland, Catalonia, the Czech Republic and Ireland. Menna Elfyn is the author from Wales. We follow brother and sister Nic and Anna as they travel from country to country with the aid of the magic purse - the pussaka.

 

Awdur: Menna Elfyn.

Stori gyffrous i blant 9-10 oed sydd wedi cael ei hysgrifennu gan bump o awduron plant o bum gwlad - Cymru, Ffindir, Catalonia, Y Weriniaeth Tsiec ac Iwerddon. Menna Elfyn yw'r awdur o Gymru. Cawn ddilyn anturiaethau brawd a chwaer, Nic ac Anna, wrth iddyn nhw deithio o wlad i wlad gyda chymorth y pwrs hud - y pussaka.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....