Y Pibgorn Hud

Author: Gareth Evans.

An adventure novel set amidst the turmoil of 6th century Britain. Its the year 552 and the island is divided, with tensions threatening to explode like a volcano. The island is unsteady after the plague that has swept the land; the sword rules and everyone has to bow to the law. Especially children. Especially women. Everyone, apart from 12 year old Ina.


 

Awdur: Gareth Evans.

Nofel antur wedi'i lleoli ym merw'r chweched ganrif ym Mhrydain yn y flwyddyn 552. Ynys ranedig, llawn tensiwn, sy'n bygwth ffrwydro fel llosgfynydd. Ynys sy'n simsanu ar ôl i'r pla sgubo drwy'r tir. Y cleddyf sy'n rheoli bellach, ac mae'n rhaid i bawb ddilyn y drefn. Yn enwedig plant. Yn enwedig merched. Pawb heblaw merch deuddeg oed o'r enw Ina.

 

Mae Ina’n wahanol. Am ei bod yn medru ymladd a thrin pastwn cystal ag unrhyw ryfelwr ifanc. Am ei bod yn medru dilyn trywydd prae cystal ag unrhyw heliwr. Am ei bod yn medru darllen ac ysgrifennu – yn Lladin, cofiwch. Ac am mai hi yw’r un o’r ychydig rai dethol a wellodd eto ar ôl dioddef o’r pla. Ond mae pris i’w dalu. Dydi bod yn wahanol yn yr oes hon ddim yn beth hawdd. Mae pobl yn meddwl ei bod yn rhyfedd. Yn od. Yn ferch i’w hosgoi.


Daw’r amser i Ina adael ei bywyd tawel mewn hen villa Rufeining yng Ngwent. A daw bygythiad llawn mor angheuol â’r pla i’w herio. Bygythiad sy’n ei hyrddio ar daith beryglus. wrth ei hochr, Bleiddyn y ci - ei hunig ffrind. Ac yn ei sach, y pibgorn hud.

£8.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845277413
9781845277413

You may also like .....Falle hoffech chi .....