Y Monstyr Bach

Author: Lee Carr; Welsh Adaptation: Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn.

Rhys want to play with his mother, but first of all, his little sister, Meg, has to go to sleep. But Meg does not want to sleep. She pulls Rhys's hair, throws his toys around and then fur starts to appear all over her body! A Welsh adaptation ofMonster Baby published by Red Fox in 2011.

 

Awdur: Lee Carr; Addasiad Cymraeg: Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn.

Mae Rhys eisiau chwarae gyda Mam ond yn gyntaf, rhaid i'w chwaer fach, Meg, fynd i gysgu. Ond dyw Meg ddim eisiau cysgu. Mae hi'n tynnu gwallt Rhys, yn taflu ei theganau ac yna mae blew yn tyfu drosti! Addasiad Cymraeg o Monster Babya gyhoeddwyd gan Red Fox yn 2011.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781855969025
9781855969025

You may also like .....Falle hoffech chi .....