'Y Mae y Lle yn Iach'

Chwarel Dinorwig 1875-1900

Author: Elin Tomos.

A volume that focuses on the health and care requirements of the inhabitants of the slate communities of Dyffryn Peris and surrounding areas in Snowdonia. When the industry was at its height, there were 14,000 miners in Gwynedd. The dangers at work, together with the infections and illnesses that arose from poverty and lack of health provision contributed to industrial unrest.

 

Chwarel Dinorwig 1875-1900

Awdur: Elin Tomos.

Mae'r gyfrol yn canolbwyntio ar anghenion iechyd a gofal pobl yn ardaloedd y llechi yn Nyffryn Peris a thu hwnt. Pan oedd y diwydiant ar ei anterth, roedd dros 14,000 o chwarelwyr yng Ngwynedd. Roedd peryglon y gwaith a'r heintiau a'r afiechydon a godai o'r tlodi a'r diffyg darpariaeth iechyd, yn cyfrannu at anghydfodau diwydiannol.

 

£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845277284
9781845277284

You may also like .....Falle hoffech chi .....