Y Llyfr

Author: Pegi Talfryn.

Series: Cyfres Amdani.

This is a mystery novel about a young girl from Newcastle upon Tyne who comes to Wales to start her journey learning the Welsh language. As well as opening a door to a new culture, learning the language also reveals secrets about her mother's family - a Welsh native who has abandoned the country for years.

 

Awdur: Pegi Talfryn.

Cyfres: Cyfres Amdani.

Dyma nofel ddirgelwch am ferch ifanc o Newcastle upon Tyne a ddaw i Gymru er mwyn cychwyn ar ei thaith yn dysgu'r Gymraeg. Yn ogystal ag agor drws i ddiwylliant newydd, mae dysgu'r iaith hefyd yn datgelu cyfrinachau am deulu ei mam - brodor o Gymru sydd wedi cefnu ar y wlad ers blynyddoedd.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801063005
9781801063005

You may also like .....Falle hoffech chi .....