Y Lanternwyr

Author: Karin Celestine; Welsh Adaptation: Anwen Pierce.

Series: Darllen yn Well.

A story of hope - the story of the Lantern carriers. As light fades from the land, the cold, bare calm of winter supplants the fruitfulness of autumn. But in the deep of winter, in the crevices and burrows where small animals live, the light prevails, where it is safeguarded and cared for. And when the call of the Hare is heard, those that have cared for the light respond.

Awdur: Karin Celestine; Addasiad Cymraeg: Anwen Pierce. 

Dyma stori am obaith – stori'r Lanternwyr. Wrth i'r goleuni gilio o'r tir, mae llonyddwch oer, llwm y gaeaf yn disodli ffrwythlondeb yr hydref. Ond yn nyfnder y ddaear, yn yr holltau a'r tyllau lle mae'r creaduriaid bach yn byw, mae'r goleuni'n parhau, yn cael ei anwylo a'i amddiffyn. A phan ddaw galwad y Sgwarnog, mae'r rheiny sy'n ei warchod yn ymateb.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 9781914079375
9781914079375

You may also like .....Falle hoffech chi .....