Y Geiriau Lletchwith - A Check-List of Irregular Word Forms and SpellingY Geiriau Lletchwith

Author: D. Geraint Lewis

A second edition of a comprehensive and useful list of irregular and awkward words in Welsh, being nouns and adjectives, verbs and adverbs which often cause writers hesitation relating to spelling, accents and hyphens. First published in 1997.

Author: D. Geraint Lewis

Ailargraffiad o restr gynhwysfawr a defnyddiol o eiriau Cymraeg lletchwith ac afreolaidd, yn enwau ac ansoddeiriau, berfau a berfenwau sy'n aml yn peri i ysgrifenwyr betruso'n ynghylch sillafiad, acenion a chysylltnodau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.

£5.95 -Code(s)Rhifnod: 9781859024041
9781859024041

You may also like .....Falle hoffech chi .....