Y Ffordd i Annibyniaeth

Author: Plaid Cymru.

The Road to Independence

Evidence submitted by Plaid Cymru to the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales, explaining why change is needed, debunking the myth that Wales is too small and too poor to be independent and proposing a sovereign Senedd as an interim step on the way to independence. A bilingual text..

 

Awdur: Plaid Cymru.

Tystiolaeth a gyflwynwyd gan Blaid Cymru i'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Ceir eglurhad pam bod angen newid, gan chwalu'r myth bod Cymru yn rhy fach ac yn rhy dlawd i fod yn annibynnol, a chynigir Senedd sofran fel cam tymor byr i bontio'r llwybr tuag at annibyniaeth. Testun dwyieithog.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800993419
9781800993419

You may also like .....Falle hoffech chi .....