Y Ferch o Aur

Author: Gareth Evans.

Ina and Ebba are now part of the family of Caradog and Eleri, and their children Macsen and Gwennan. Since Ebba found a stone with gold in it, the men of the fort have been searching diligently for the gold vein. Soon, a promising vein is discovered ... not of gold, but of iron.


 

Awdur: Gareth Evans.

Mae Ina ac Ebba bellach ill dwy yn rhan o deulu Caradog ac Eleri, a'u plant Macsen a Gwennan. Byth ers i Ebba ddarganfod carreg gydag aur ynddi mae rhai o ddynion y gaer wedi bod yn chwilio'n ddyfal am wythïen. A chyn pen dim, deuir o hyd i wythïen addawol ... nid o aur, ond o haearn.

£8.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845278823
9781845278823

You may also like .....Falle hoffech chi .....