Y Fainc Ffrindiau

Author: Wendy Meddour; Welsh Adaptation: Manon Steffan Ros.

Tilly and Shadow have just moved house. But when Tilly starts her new school, Shadow the dog must stay outside, and Tilly has to play all on her own. So Tilly's teacher tells her to try the Friendship Bench but someone else is already sitting on it ... An uplifting and beautiful story about making new friends, from an award-winning team.

 

 

Awdur: Wendy Meddour; Addasiad Cymraeg: Manon Steffan Ros.

Mae Tes a'i chi Cysgod wedi symud ty. Ond pan mae Tes yn dechrau mewn ysgol newydd, rhaid i Cysgod aros y tu allan, a Tes yn gorfod chwarae ar ei phen ei hun. Felly mae athro Tes yn dweud wrthi am roi cynnig ar Y Fainc Ffrindiau - ond mae rhywun arall yn eistedd arni'n barod ... Stori dyner a gobeithiol gan dîm arobryn, am wneud ffrindiau newydd ac am bwysigrwydd cyfeillgarwch.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801063333

You may also like .....Falle hoffech chi .....