Y Dychymyg Ôl-fodern

Author: Rhiannon Marks.

A new look at the short stories of contemporary writer Mihangel Morgan. He experiments with creative critique in order to convey concepts re literature in easy to read and understand modes. Aimed at both creative and academic audiences.

 

Awdur: Rhiannon Marks.

Dyma gyfrol sy'n cynnig golwg ffres ar ffuglen fer y llenor cyfoes Mihangel Morgan. Mae'n arbrofi â beirniadaeth greadigol er mwyn cyfleu cysyniadau ynghylch llenyddiaeth mewn modd sy'n ddealladwy ac yn ddarllenadwy ar gyfer cynulleidfa greadigol ac academaidd fel ei gilydd

£19.99 -Code(s)Rhifnod: 978178683590

You may also like .....Falle hoffech chi .....