Y Celtiaid Cynhennus a'r Rhufeiniaid Rhyfygus

Author: Catrin Stevens.

Series: Hanes Atgas.

Entertaining information and facts about the Celts and Romans, presented in a clever and lively style with the aid of black-and-white illustrations. The sixth title in a series which focuses on the Welsh perspective while interpreting history, and deals with various aspects of life - political, social, religious, military and cultural.

 

Awdur: Catrin Stevens.

Cyfres: Hanes Atgas.

Gwybodaeth ddifyr a ffeithiau di-ri am y Celtiaid a'r Rhufeiniaid wedi eu dehongli'n glyfar a hwyliog drwy'r lluniau ar bob tudalen. Dyma chweched teitl y gyfres sy'n canolbwyntio ar y perspectif Cymreig wrth ddehongli hanes gan gwmpasu pob agwedd ar fywyd - yn wleidyddol, cymdeithasol, crefyddol, milwrol a diwylliannol.


£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848517660
9781848517660

You may also like .....Falle hoffech chi .....