Y Bws Hud ac O.M.B.

Author: Eurgain Haf.

Series: Cyfres Clec.

The third book in a new original series of stories to encourage reading among children aged 6+ comprises two witty stories about colourful characters and situations that children can identify with. Humorous black and white illustrations by Hannah Doyle.

 

Awdur: Eurgain Haf.

Cyfres: Cyfres Clec.

Y trydydd mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen'. Wedi eu hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw. Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle. 

Y BWS HUD
Hen drwyn oedd Mabli Mai. Doedd dim byd yn well ganddi na rhoi ei thrwyn smwt ym musnes pawb. Roedd hyn yn ei chael i bob math o helyntion. Ond mae un daith ar y Bws Hud yn newid popeth...

O.M.B.

Cawr clên a charedig oedd Orig Mwyn Benfawr. Daeth tro ar fyd, a dysgodd O.M.B. pa mor anodd yw hi i fod yn gawr clên a charedig pan fo’r ‘Bobl Fach’ yn creu llanast o hyd!

 

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845275723
9781845275723

You may also like .....Falle hoffech chi .....