Y Beibl Ar... Roi a Chyfrannu

Author: Arwel E Jones. 

In this booklet, Arwel E Jones opens the discussion on a subject Christians usually avoid.  Contributing to the work of the Lord is a practical and spiritual matter as our use of money and our willingness to give speaks volumes about the state of our hearts and souls.

 

Awdur: Arwel E Jones. 

Yn y llyfryn hwn, mae Arwel E Jones yn cychwyn trafodaeth ar bwnc sydd, fel arfer, yn cael ei osgoi ymysg Cristnogion.  Mae rhoi at waith yr Arglwydd yn fater ymarferol ac ysbrydol gan  fod ein defnydd o arian a’n parodrwydd I roi yn dweud cyfrolau am gyflwr ein calonnau a’n eneidiau.

£3.99 -Code(s)Rhifnod: 9781859949207
9781859949207

You may also like .....Falle hoffech chi .....