Wini Pot Mêl

Golygydd: Mared Llwyd.

Enjoy this glorious Winnie the Pooh tale! A story to spark imagination, build reading confidence and develop literacy. Adapted by Mared Llwyd, an experienced primary school teacher, author and mother of two young children. The stories in this series have been carefully tailored to facilitate children's reading at home and in the classroom. 

 

 

Editor: Mared Llwyd.

Mae Wini Pot Mêl a Porchell yn mynd am dro i'r goedwig... Stori i danio'r dychymyg, adeiladu hyder darllen a datblygu llythrennedd. Addasiad Mared Llwyd, athrawes Cefnogi'r Gymraeg ac athrawes gynradd brofiadol, awdur a mam i ddau o blant ifanc. Stori i hwyluso darllen i blant yn y cartref a'r dosbarth, yn unol â gofynion y Fframwaith Llythrennedd Genedlaethol yng Nghymru.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781804162484
9781804162484

You may also like .....Falle hoffech chi .....