William Morgan, Tŷ Mawr a Wybrnant

Editor: Eryl Owain.

In 2020, the doors of Tŷ Mawr Wybrnant were closed by the National Trust, who are responsible for the building, and the job of warden of the home of one of the most central people in the history of the Welsh language, Bishop William Morgan, was dissolved. A look at the life of the Bishop, his home, restored to its original condition in the 1980s and also the Wybrnant valley.


 

Golygwyd gan: Eryl Owain.

Yn 2020, caewyd drysau Tŷ Mawr Wybrnant gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sydd â chyfrifoldeb dros yr adeilad. Cafwyd gwared â swydd warden cartrefi un o'r bobl mwyaf creiddiol yn hanes yr iaith Gymraeg, sef yr Esgob William Morgan. Dyma gipolwg ar fywyd yr Esgob, ei gartref a adferwyd i'w gyflwr gwreiddiol yn y 1980au ac ar gwm Wybrnant ei hun.

£10.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845278007

You may also like .....Falle hoffech chi .....