Beth Yw'r Gair Am...? - Geiriadur â Lluniau

Edited by: Carol Williams

What's the Word For...? - An Illustrated Dictionary

An illustrated Welsh-English/English-Welsh dictionary comprising over 1,500 words, with help with mutations for Welsh learners, together with sections presenting the time, animals, food, sports, clothes and parts of the body; for 7-11 year-old children. First published in May 2002.

Golygwyd gan: Carol Williams

Geiriadur darluniadol Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg yn cynnwys dros 1,500 o eiriau, gyda chymorth i ddysgwyr y Gymraeg gyda threigladau, ynghyd ag adrannau yn cyflwyno'r amser, anifeiliaid, bwyd, chwaraeon, dillad a rhannau'r corff; i blant 7-11 oed. Cyhoeddwyd gyntaf Mai 2002.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9780708317365
9780708317365

You may also like .....Falle hoffech chi .....