Welsh Words, Geirfa Graidd, Lefel Mynediad (Gogledd Cymru/North Wales)

Author: Steve Morris, Paul Meara.

This is not a list of every Welsh Word you will ever need, nor a long list of words to enable you to cope with the Mynediad level course for adults. This is a core vocabulary and is based on research by experts in the Welsh for Adults field. These are the words you will need to know by the end of the Mynediad course level. The easy to use size means it will fit neatly in your bag.

 

Awdur: Steve Morris, Paul Meara.

Nid rhestr hirfaith yw hon o bob gair Cymraeg fydd ei angen arnoch i ymdopi gyda Chymraeg lefel Mynediad i oedolion. Rhestr o eirfa graidd yw hon ac mae'n seiliedig ar ymchwil gan arbenigwyr ym maes geirfa/Cymraeg i Oedolion. Dyma'r geiriau fydd angen i chi eu gwybod erbyn diwedd y cwrs lefel Mynediad. Bydd y maint hwylus yn golygu y bydd yn ffitio'n dwt mewn bag.

£4.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847719034
9781847719034

You may also like .....Falle hoffech chi .....