Welsh Place-Names Unzipped

Author: Brian Davies.

A handy guide to the meanings of Welsh place names, comprising a detailed list of names, instructions on unravelling multiple elements in Welsh names, together with useful notes on pronunciation and mutations. First published in June 2001.

 

Awdur: Brian Davies.

Cyfeirlyfr hylaw i ystyron enwau lleoedd yng Nghymru, yn cynnwys rhestr fanwl o enwau, cyfarwyddiadau parthed datrys elfennau lluosog mewn geiriau, ynghyd â nodiadau defnyddiol am ynganiad a threigladau. Cyhoeddwyd gyntaf ym Mehefin 2001.

£4.95 -Code(s)Rhifnod: 9780862435141
9780862435141

You may also like .....Falle hoffech chi .....