Welsh for Parents - A Learner's Handbook

Author: Lisa Jones.

A unique handbook by Lisa Jones, author of the popular and successful Welsh for Parents course. Aimed at parents and grandparents of children in Welsh medium schools, it is intended that it will not be kept on the bookshelf, but on the kitchen table so that the examples presented will be of daily help and support as the whole family learn Welsh together.

 

Awdur: Lisa Jones.

Dyma lyfr canllaw unigryw gan awdur y cwrs poblogaidd Welsh for Parents, a anelwyd at rieni, teidiau a neiniau plant sydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Y bwriad yw y caiff y llawlyfr ei gadw, nid ar y silff lyfrau ond ar fwrdd y gegin er mwyn i'r esiamplau a gyflwynir fod o gymorth a chefnogaeth o ddydd i ddydd wrth i'r teulu cyfan ddysgu Cymraeg gyda'i gilydd.

£9.95 -Code(s)Rhifnod: 9781784610753
9781784610753

You may also like .....Falle hoffech chi .....