Welsh Choirs Sing FolkCorau'n Canu Gwerin

17 folk favourites from the best male voice choirs.

Two great Welsh tradition have been brought together on this recording: the Male Choir tradition on the one hand, and the wealth of traditional folk songs on the other. Two traditions of the Welsh people, - two "folk" tradition in the true sense of that over-used word.

It is very difficult to say precisely how old these songs are, though it is evident that some are considerable older than others. They mainly reflect the rural way of life, though there are more recent and urban connections to songs such as "Ffarwel i ddociau Lerpwl" ("Farewell to Liverpool docks") and "Sosban Fach", known the world over as Llanelli's rugby anthem. Two recurring themes are romance and the battle for Welsh independence, and there are also a lullaby and children's songs such as "Hen fenyw fach Cydweli" ("The old woman of Kidwelly").

24 traditional songs in all, - arranged for Male Choirs in four-part harmony.

Tracks –

01 - Deryn y bwn o’r Banna (Dowlais)

02 - Bugeilio’r gwenith gwyn (1000 o leisiau)

03 - Tair alaw Gymreig (Caernarfon)

04 - Y pren ar y bryn (Pontarddulais)

05 - Tros y garreg (Brythoniaid)

06 - Fantasia (Dyfnant)

07 - Si hei lwli mabi (Ardudwy)

08 - Ffarwel i ddociau Lerpwl (Llanelli)

09 - Dacw ’nghariad (Pendyrus)

10 - Gwn Dafydd Ifan (Twm o’r Nant)

11 - Lisa lân (Porth Tywyn)

12 - Hen ferchetan (Penrhyn)

13 - Ar lan y môr (Godre’r Aran)

14 - Cadwyn o alawon (Rhos)

15 - Titrwm tatrwm (Trelawnyd)

16 - Hen fenyw fach Cydweli (Dyffryn Tywi)

17 - Cyfri’r geifr (Corau Unedig).

 

 

17 o ffefrynnau gwerin gan brif gorau Cymru, a threfniadau gan gyfansoddwyr enwoca' Cymru.

Mae dau draddodiad pwysig yn cael eu cyfuno yn y recordiad hwn: traddodiad cyfoethog ein corau meibion ar y naill law, a chyfoeth ein caneuon gwerin ar y llaw arall. Dau draddodiad sy'n perthyn i bobl Cymru, dau draddodiad "gwerinol" yng ngwir ystyr y gair.

Does neb a wyr pa mor hen yw'r caneuon hyn, er ei bod yn amlwg fod rhai yn fwy diweddar na'r rhelyw. At ei gilydd, maen nhw'n adlewyrchu'r bywyd gwledig, amaethyddol, er fod yna gysylltiadau mwy diweddar a dinesig i ganeuon fel "Ffarwl i ddociau Lerpwl" a "Sosban Fach". Dwy thema arall amlwch yw serch a'r frwydr dros annibyniaeth Cymru, ond ceir yma hefyd hwiangerdd a chaneuon plant megis "Hen fenyw fach Cydweli"; - 24 o ganeuon i gyd, wedi eu trefnu'n arbennig ar gyfer corau meigion pedwar llais.

Traciau -

01 - Deryn y bwn o’r Banna (Dowlais)

02 - Bugeilio’r gwenith gwyn (1000 o leisiau)

03 - Tair alaw Gymreig (Caernarfon)

04 - Y pren ar y bryn (Pontarddulais)

05 - Tros y garreg (Brythoniaid)

06 - Fantasia (Dyfnant)

07 - Si hei lwli mabi (Ardudwy)

08 - Ffarwel i ddociau Lerpwl (Llanelli)

09 - Dacw ’nghariad (Pendyrus)

10 - Gwn Dafydd Ifan (Twm o’r Nant)

11 - Lisa lân (Porth Tywyn)

12 - Hen ferchetan (Penrhyn)

13 - Ar lan y môr (Godre’r Aran)

14 - Cadwyn o alawon (Rhos)

15 - Titrwm tatrwm (Trelawnyd)

16 - Hen fenyw fach Cydweli (Dyffryn Tywi)

17 - Cyfri’r geifr (Corau Unedig).

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886223520
SAIN SCD2235

You may also like .....Falle hoffech chi .....