Tynnu Llun Gyda Sialc

Author: Jo Rigg, Sarah McCrum; Welsh Adaptation: Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones.

Series: Sgwennu a Sychu.

A bilingual wipe-clean chalk book giving children the opportunity to draw and easily wipe away the pictures many times over. Inspires creativity, promotes fine motor skills and develops hand-eye co-ordination. Suitable for the Foundation Stage.

 

Here’s an excellent present for a child who is beginning to draw pictures. The pages of this book, which are like a black board, can be drawn and written on with the chalk that comes in the packet (and then wiped again and again). Each page contains dotted lines to be joined up to make pictures, along with suggestions for colours. There is a theme to each page – shapes, food and drink, toys, pets, travel, the farm, outdoors, the zoo – and the pictures develop in complexity as the child works through the book. There are a number of questions on each page to generate discussion on the themes. These are all in Welsh and English, making the book suitable for those learning Welsh.

Heather Williams

A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

 

Awdur: Jo Rigg, Sarah McCrum; Addasiad Cymraeg: Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones.

Cyfres: Sgwennu a Sychu.

Llyfr 'bwrdd du' dwyieithog y gall plant dynnu llun ynddo, ei lanhau a'i ddefnyddio dro ar ôl tro. Mae'n meithrin sgiliau sylfaenol plant ifanc. Addas i'r Cyfnod Sylfaen.

 

Dyma anrheg ardderchog i blentyn sy’n dechrau tynnu lluniau. Mae’n cynnwys pecyn o sialc i ysgrifennu a lliwio ar y tudalennau sydd fel bwrdd du (a gellir eu sychu dro ar ôl tro). Ar bob tudalen ceir llinellau dotiog i’w cysylltu er mwyn gwneud lluniau, a hefyd awgrymiadau am liwiau. Mae yna thema i bob tudalen – siapiau, bwyd a diod, teganau, anifeiliaid anwes, teithio, y fferm, y tu allan, a’r sw – ac mae’r lluniau yn datblygu’n rhai mwy cymhleth wrth i’r plentyn weithio’i ffordd drwy’r llyfr. Ceir nifer o gwestiynau ar bob tudalen i ennyn trafodaeth ar y themâu. Mae’r rhain oll yn ddwyieithog, ac felly mae’n llyfr addas ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg fel ei gilydd.

Heather Williams

 

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

£3.50 - £6.99Code(s)Rhifnod: 9781905255696
9781905255696

You may also like .....Falle hoffech chi .....