Adolygiad Cwsmeriaid / Customer Reviews

Dim adolygiadau eto / No reviews yet Ysgrifennwch adolygiad am y cynnyrch yma / Write a review

Tynnu

Author: Aled Jones Williams.

A collection of short stories by an innovative, contemporary writer.

 

Awdur: Aled Jones Williams.

Storïau byrion wedi’u lleoli ym Mlaenau Seiont a’r cyffiniau, gan lenor gwreiddiol cyfoes.

 

Pa mor fyr yw stori fer? Efallai mai hwnnw oedd fy nghwestiwn yn Ionawr 2021 a’r pla yn ei anterth drachefn pan benderfynais roi cynnig ar ysgrifennu storïau byrion byr; rhywbeth yr oeddwn wedi dyheu am ei wneud ers tro byd.


Ond cofier nad ymateb i’r pla ydynt o gwbl: yr amod oedd dim mwy nag awr ballu i greu pob un, er y caniateid – gan bwy? – newidiadau bychain ond dim byd sylweddol wedi hynny. Ar y cyfan, mwy neu lai, cedwais at hynny. Fe’u hysgrifennwyd yn ddyddiol gydol Ionawr ac i mewn i Chwefror.


Pan oedd y pla ei hun yn gwthio pawb i’r hanfodol, i’r ‘byr’ mewn geiriau eraill …
Aled, 2021

£7.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845278410
9781845278410

You may also like .....Falle hoffech chi .....