Trysor Garn Fadryn

Author: Anni Llŷn.

Series: Cyfres Amdani.

Ceri has returned to Garn Fadryn village on the Llŷn peninsula. She moves to her grandmother's old home to run a bed and breakfast business. Suitable for Foundation Stage Welsh Learners.

 

Awdur: Anni Llŷn.

Cyfres: Cyfres Amdani.

Mae Ceri wedi symud yn ôl i bentre Garn Fadryn ym Mhen Llŷn. Mae hi'n symud i hen dŷ ei nain i redeg Gwely a Brecwast. Addas i ddysgwyr Lefel Sylfaen.

Mae'r tŷ ger Mynydd y Garn. Aneirin ydy'r person cynta i ddod i aros yna. Ond mae rhywbeth yn rhyfedd amdano fo. Mae gynno fo obsesiwn gyda'r mynydd. Ar noson stormus mae Aneirin a Ceri yn dod o hyd i rywbeth arbennig. Yn fuan iawn mae'r heddlu yn chwilio am Aneirin ac yn chwilio am atebion.

 

Mae Anni Llŷn yn byw yng Ngarn Fadryn gyda'i gŵr Tudur a'u plant. Mae hi'n gweithio fel awdur a chyflwynydd teledu. Mae hi wrth ei bodd yn gweithio gyda phlant a phobol ifanc. Hi oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2015 a 2017. Mae hi'n hoff iawn o ddweud straeon wrth ei phlant, yn hoff o ganu a chyfansoddi gyda'r gitâr ac yn hoff o dreulio amser yn ei chartref ym Mhen Llŷn.

£6.95 -Code(s)Rhifnod: 9781845278472

You may also like .....Falle hoffech chi .....