Trychfilod

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about insects in order to stimulate their curiosity about the world about them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about one particular subject.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am drychfilod er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am un pwnc penodol.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901289
9781783901289

You may also like .....Falle hoffech chi .....