Tili a'r Tylwyth Teg

Author: Menna Beaufort Jones.

Series: Llyfrau Llafar a Phrint.

Gwenno and her family have moved to a new home and while her parents unpack, she discovers a run-down little house (tŷ bach twt) in the garden. Tili, the fairy, appears from Gwenno'r small, decorated box, and she and her friends help Gwenno tidy up the garden and transform the little house.

 

Awdur: Menna Beaufort Jones.

Cyfres: Llyfrau Llafar a Phrint.

Mae Gwenno a'i theulu wedi symud tŷ ac wrth i'w rhieni ddadbacio, mae hi'n dod o hyd i hen dŷ bach twt yng ngwaelod yr ardd. Mae Tili, y dylwythen deg, yn ymddangos o focs bach hud Gwenno, ac mae hi a'i ffrindiau yn helpu Gwenno i dwtio'r ardd a thrawsnewid y tŷ bach twt. Stori i blant 5-7 oed.

Rhan o gyfres Llyfrau Llais a Phrint, sef straeon hwyliog sy’n anelu i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant y Cyfnod Sylfaen. Bydd pob un o’r llyfrau lliwgar hyn ar gael fel llyfrau (maint A4) neu fel e-lyfrau gyda sain. Bydd y clipiau sain ar gael i’w lawrlwytho oddi ar y we hefyd. Ceir synopsis Saesneg o gynnwys pob stori ar y cefn er budd rhieni di-Gymraeg.

£3.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845215910
9781845215910

You may also like .....Falle hoffech chi .....