The Cambrian Coast - Pwllheli to Harlech Explored

Editor: Ioan Roberts.

Series: Compact Wales.

Traditionally, the communities along the western coast of Wales thrived on maritime trade and fishing. The produce of the farmland and minerals, rocks and slate of the uplands were exported through ports such as Pwllheli and Porthmadog and coal, lime, timber and other goods were imported. This book looks at the Pwllheli to Harlech part of the line.

 

 

Golygwyd gan: Ioan Roberts.

Cyfres: Compact Wales.

Yn draddodiadol, mae'r cymunedau ar hyd arfordir gorllewinol Cymru wedi ffynnu ar fasnach forwrol a physgota, gyda chynnyrch y tir amaethyddol ynghyd â mwynau, cerrig a llechi'r ucheldir yn cael ei allforio drwy borthladdoedd Pwllheli a Phorthmadog a glo, calch a choed yn cael eu mewnforio. Mae'r gyfrol hon yn archwilio cyfraniad y rheilffordd o Bwllheli i Harlech i'r masnachu hwn.  Llyfr Saesneg.

£5.95 -Code(s)Rhifnod: 9781845242442
9781845242442

You may also like .....Falle hoffech chi .....