Tecwyn Ifan, Llwybrau Gwyn

107 tracks, spanning 35 years of songwiring by one of the outstanding voices of his generation. Including 7 new compositions.

Tracks -

CD1 ...

01. Y Dref Wen

02. Stafell Cynddylan

03. Angel

04. Mab Afradlon

05. Yn y Ddawns

06. Eryr Eli

07. Pengwern Newydd

08. Cerdded 'Mlaen

09. Dy Gan

10. Y Navaho

11. Gwaed ar yr Eira Gwyn

12. Ciliwn i'r Mynydd

13. Mae'r Freuddwyd yn Fyw

14. Gaeaf ar y Bryniau

15. Af i'r Trefi a'r Dinasoedd

16. Dewch i'r Wyl

17. Wedi Blino

18. Diwrnod Newydd Arall

19. Gweledigaeth y Llinyn Plwm

20. Daw y Dydd

21. Brwydr Tal y Foel

22. Wyt ti'n Cofio

23. Addewid

24. Bro fy Mebyd.

 

CD2 ...

01. Goleuni yn yr Hwyr

02. Paid a Sentimentaleiddio

03. Cwn Annwn

04. Ciliaf i'r Anial

05. Agorwyd Dorau'r Llygaid

06. Eira Mynydd

07. Nid i Hyn

08. Rwy'n dy Weld

09. Carol

10. Aderyn Bach

11. Angharad

12. Can y Ceiliog

13. Pan

14. Dychwelwn

15. Seren

16. Cyfeilion yr Iaith

17. Can yr Ymprydiwr

18. Trechaf Treisied ...

19. Rhyddid

20. Ti yn fy Ymyl

21. Bytholwyrdd

22. Bro'rPreseli

23. Plant yr Hud

24. Cofio

25. Edrych i'r Gorwel.

 

CD3 ...

01. Can yr Eos

02. Ofergoelion

03. Cariad

04. Pen Llywelyn

05. Gweddi Sant Ffransis

06. Hiroshima

07. John Bull

08. Marina

09. Cyfod Golomen

10. Cestyll '83

11. Gwenllian

12. Paid rhoi Fyny

13. O Dy Ddewi

14. Dwmp Ty'n Graig

15. Y Ffordd Ymlaen

16. Sgwarnog Mynachlog Ddu

17. Nos Iau (I Gofio Roy Stephens)

18. Ysbryd Rebeca

19. Nefoedd Fach i Mi

20. Strydoedd Llundain

21. Aros am y Dydd

22. Fe'th Garaf Di

23. Lili Marlene

24. Stesion Strata.

 

CD4 ...

01. Awn Ymlaen

02. 'Dyw Hi Ddim yn Rhy Hwyr

03. Chwilio am y Ser

04. Dewines Endor

05. Can Union'r Cam

06. Eco Filwyr

07. Welaist ti'r Lluniau?

08. Anjela Duval

09. Sarita

10. Glas y Dorlan

11. Strydoedd Gwatemala

12. Albatros

13. Bro'r Twrch Trwyth

14. Ffos y Mynach.

 

CD5 ...

01. Ochr Draw i'r Mynydd

02. Maud Gonne

03. Brawdoliaeth

04. Mynydd Morfil

05. Breuddwydio'r Wybren Las

06. Glas dy Lygaid

07. Hishtw

08. Can Wil Wil

09. Troes y Felin

10. Y Curiad yn fy Nhraed

11. Hen Gynefin

12. Bandit yr Awr

13. Tynnu Tua Thre

14. Dy Garu Di Sydd Raid

15. Ysbryd y March Haearn

16. Y Groesffordd

17. Ar Doriad Gwawr

18. Y Dathliad

19. Gwrthod Bod yn Blant Bach Da

20. Can yr Adar Man.

Y casgliad cyflawn a 7 cân newydd - pecyn 5 CD.

Daeth Tecwyn Ifan i amlygrwydd yn ystod ei gyfnod yng Ngholeg Bangor, a'i ganeuon yn llais i fudiad Adfer, ond hefyd yn llais i ddyheadau dyfnaf y Cymry a'u hymrwymiad i'r iaith Gymraeg a'r traddodiad Cristnogol Cymraeg. Yn bregethwr wrth ei alwedigaeth, bu'n weinidog yn Sir Benfro, ei sir enedigol, am gyfnod cyn gadael i weithio i'r Fenter Iaith leol. Dychwelodd i'r weinidogaeth gyda'r Bedyddwyr yn Llanddoged, ger Llanrwst ac mae ei ofalaeth bellach dros ardal Blaenau Ffestiniog. Mae'n parhau i ganu ac i gyfansoddi heddiw. Yn ifanc iawn, roedd ef a'i frawd y cerddor Euros Rhys yn aelodau o Perlau Taf, ond buan y datblygodd ei lais ei hun fel cyfansoddwr a chanwr. 

Traciau -

CD1 ...

01. Y Dref Wen

02. Stafell Cynddylan

03. Angel

04. Mab Afradlon

05. Yn y Ddawns

06. Eryr Eli

07. Pengwern Newydd

08. Cerdded 'Mlaen

09. Dy Gan

10. Y Navaho

11. Gwaed ar yr Eira Gwyn

12. Ciliwn i'r Mynydd

13. Mae'r Freuddwyd yn Fyw

14. Gaeaf ar y Bryniau

15. Af i'r Trefi a'r Dinasoedd

16. Dewch i'r Wyl

17. Wedi Blino

18. Diwrnod Newydd Arall

19. Gweledigaeth y Llinyn Plwm

20. Daw y Dydd

21. Brwydr Tal y Foel

22. Wyt ti'n Cofio

23. Addewid

24. Bro fy Mebyd.

 

CD2 ...

01. Goleuni yn yr Hwyr

02. Paid a Sentimentaleiddio

03. Cwn Annwn

04. Ciliaf i'r Anial

05. Agorwyd Dorau'r Llygaid

06. Eira Mynydd

07. Nid i Hyn

08. Rwy'n dy Weld

09. Carol

10. Aderyn Bach

11. Angharad

12. Can y Ceiliog

13. Pan

14. Dychwelwn

15. Seren

16. Cyfeilion yr Iaith

17. Can yr Ymprydiwr

18. Trechaf Treisied ...

19. Rhyddid

20. Ti yn fy Ymyl

21. Bytholwyrdd

22. Bro'rPreseli

23. Plant yr Hud

24. Cofio

25. Edrych i'r Gorwel.

 

CD3 ...

01. Can yr Eos

02. Ofergoelion

03. Cariad

04. Pen Llywelyn

05. Gweddi Sant Ffransis

06. Hiroshima

07. John Bull

08. Marina

09. Cyfod Golomen

10. Cestyll '83

11. Gwenllian

12. Paid rhoi Fyny

13. O Dy Ddewi

14. Dwmp Ty'n Graig

15. Y Ffordd Ymlaen

16. Sgwarnog Mynachlog Ddu

17. Nos Iau (I Gofio Roy Stephens)

18. Ysbryd Rebeca

19. Nefoedd Fach i Mi

20. Strydoedd Llundain

21. Aros am y Dydd

22. Fe'th Garaf Di

23. Lili Marlene

24. Stesion Strata.

 

CD4 ...

01. Awn Ymlaen

02. 'Dyw Hi Ddim yn Rhy Hwyr

03. Chwilio am y Ser

04. Dewines Endor

05. Can Union'r Cam

06. Eco Filwyr

07. Welaist ti'r Lluniau?

08. Anjela Duval

09. Sarita

10. Glas y Dorlan

11. Strydoedd Gwatemala

12. Albatros

13. Bro'r Twrch Trwyth

14. Ffos y Mynach.

 

CD5 ...

01. Ochr Draw i'r Mynydd

02. Maud Gonne

03. Brawdoliaeth

04. Mynydd Morfil

05. Breuddwydio'r Wybren Las

06. Glas dy Lygaid

07. Hishtw

08. Can Wil Wil

09. Troes y Felin

10. Y Curiad yn fy Nhraed

11. Hen Gynefin

12. Bandit yr Awr

13. Tynnu Tua Thre

14. Dy Garu Di Sydd Raid

15. Ysbryd y March Haearn

16. Y Groesffordd

17. Ar Doriad Gwawr

18. Y Dathliad

19. Gwrthod Bod yn Blant Bach Da

20. Can yr Adar Man.

£14.99 - £19.99Code(s)Rhifnod: 5016886267227
SAIN SCD2672

You may also like .....Falle hoffech chi .....