Talgarth Male Voice Choir, Mountain MelodiesCor Meibion Talgarth, Alawon y Mynydd

“Mountain Melodies”, the latest recording by Côr Meibion Talgarth, coincides with the choir's 40th anniversary. It was recorded at St Gwendoline's Church in Talgarth, which lies at the foot of the Black Mountains. This historic church, dedicated to the daughter of Brychan, King of Brecknockshire, is famous for its connection with the Methodist Revival as it was here that Howell Harris (1735-1773) was converted and sometimes preached. His remains are buried in front of the altar rails.

The choir was formed by a small group of enthusiasts in 1968 who enticed a local lady music teacher to 'take up the baton'. A few of that original group still remain and that same lady, Morwen Pugh (81 years old), is still the choir’s Musical Director. Membership has increased over the years, and a number of choristers from 'over the border' have come to share the choir’s love of song and friendship. This much travelled choir has performed at The Royal Albert Hall, London, St David’s Hall, the Arms Park, Millennium Stadium and Millennium Centre, Cardiff, and audiences in Holland, Brittany, Spain and more recently The Menin Gate in Ypres, Belgium, have enjoyed the choir’s unique sound.

Tracks –

01 - Llanfair

02 - Serenade

03 - Cadwyn o Emynau

04 - Yesterday

05 - Bugeilio’r Gwenith Gwyn

06 - Yfory

07 - You’ll never walk alone

08 - All in the April Evening

09 - African Prayer

10 - Take me home

11 - Y Tanfnefeddwyr

12 - The Song of the Jolly Roger

13 - Whispering hope

14 - You raise me up

15 - Myfanwy

16 - Love Changes Everything

17 - Gwahoddiad.

 

 

Cyhoeddwyd CD Côr Meibion Talgarth , “Alawon y Mynydd” fel rhan o ddathliadau 40 mlwyddiant y côr, ac mae’r teitl yn arbennig o addas gan fod y recordiad wedi ei wneud yn eglwys Santes Gwendoline, Talgarth, wrth odre’r Mynydd Du. Mae’r eglwys hynafol hon wedi ei chysegru i ferch Brychan, Brenin Brycheiniog, ac mae’n enwog fel y fangre lle cafodd Howell Harris (1735-1773) ei dröedigaeth. Claddwyd ei weddillion ger yr allor yma.

Ffurfiwyd y côr gan griw bach o gantorion a lwyddodd i berswadio athrawes gerdd leol i gymryd at yr awenau. Mae ychydig o’r criw gwreiddiol yn dal yn aelodau, a’r arweinyddes wreiddiol, Morwen Pugh (sy’n 81 oed), sy’n parhau’n Gyfarwyddydd Cerdd. Cynyddodd yr aeodaeth dros y blynyddoedd, a denwyd aelodau o Loegr i rannu eu hoffter o ganu a chwmnïaeth dda.

Bu’r côr yn perfformio led-led Prydain ac Ewrop - yn Neuadd Albert yn Llundain, a Chanolfan y Mileniwm, Stadiwm y Mileniwm a Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd, ac yn ddiweddar, cafodd cynulleidfa yn Ypres, Gwlad Belg y cyfle i brofi eu SAIN unigryw.

Traciau –

01 - Llanfair

02 - Serenade

03 - Cadwyn o Emynau

04 - Yesterday

05 - Bugeilio’r Gwenith Gwyn

06 - Yfory

07 - You’ll never walk alone

08 - All in the April Evening

09 - African Prayer

10 - Take me home

11 - Y Tanfnefeddwyr

12 - The Song of the Jolly Roger

13 - Whispering hope

14 - You raise me up

15 - Myfanwy

16 - Love Changes Everything

17 - Gwahoddiad.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886259123
SAIN SCD2591

You may also like .....Falle hoffech chi .....